Kúpele > 

Kúpele Bardejovské

Kúpele Bardejovské Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Bardejovské Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Bardejovské   Kultúra:
V Bardejove je celý rad kultúrnych podujatí vysokej umeleckej úrovne. Okrem denných promenádnych koncertov v letnej sezóne sa organizujú pravidelné koncerty komornej hudby  a spevu, vystúpenia popredných umeleckých telies - speváckych, baletných, tanečných,divadelných a operných.

Vyvrcholením kultúrneho života je Medzinárodné hudobné leto, ktoré je tradičnou prehliadkou umeleckých osobností, napr. Slovenský komorný orchester, Camerata brunae (ČR), Trio Chiaroscuro (Holandsko), Nicolas Kloc (Francúzsko), Serge Ferrara (Francúzsko).

V rámci kolonádnych koncertov je nezabudnuteľnou a pre účastníkov populárnou spoločenskou udalosťou SLOVENSKÉ TANGO - súťažná prehliadka slovenských dychových súborov.

Prírodné a historické pozoruhodnosti:
Osobitnú pozornosť z okolia Bardejovských Kúpeľov si zasluhuje historické mesto Bardejov. V historických kronikách sa toto mesto spomína už v roku 1247. Z týchto čias sa zachovalo nemálo mimoriadne cenných pamiatok a stavieb.

V blízkosti kúpeľov sa nachádza hrad Zborov, postavený koncom XIII. storočia za kráľa Bélu IV., ktorý sa stal neskôr majetkom kráľa Matúša (r.1470), Zápoľského (r.1536), Serédy Gašpara (r.1548).

Vo vzdialenosti 22 km od Bardejovských Kúpeľov leží horské liečivé žriedlo Cígeľka, ktorá sa pre svoju lahodnosť a najmä liečivé účinky vyváža do celého sveta.

Dukla, ležiaca 56 km od Bardejovských Kúpeľov, je miestom bojov z druhej svetovej vojny. Celý priesmyk je pietne upravený od Svidníka až po slovensko-poľské hranice.

V okrese Bardejov sa nachádza sedem objektov zo súboru drevených kostolov, vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. Svojím stavebným materiálom, technológiou, konštrukčnými prvkami sú osobitým a špecifickým architektonickým druhom ľudového umenia. Sú to kostoly - Frička, Lukov, Jedlinka, Krivé, Hervartov, Tročany, Kožany.

K prírodným vzácnostiam, ktoré sú svojim výskytom zaujímavé, patrí Regetovské rašelinisko a prírodná rezervácia Becherovská tisina, ktorá bola zriadená na ochranu najväčšieho výskytu tisu obyčajného v oblasti Karpát.

Športové aktivity:
Bardejovské Kúpele ponúkajú hosťom športové vyžitie v letnej a zimnej sezóne.

V letnej sezóne - 6 tenisových kurtov, volejbalové a basketbalové ihrisko, minigolf, letné kúpalisko s plážovým volejbalom.

Turistika:
V bezprostrednom okolí kúpeľov sú všetkými smermi rozvetvené pohodlné lesné prechádzkové niekoľkokilometrové cesty. Dobre značené cestičky smerujú k známym prírodným miestam kraja, ako sú:
- studničky: Nagyová, Lyžiarska, Terekuvka, Čerešňa, Tri studničky, Kamenná hora, Zbojnícka, Husitská, Jánošíkova, Zimná studňa.

- vyhliadky: Bardejovsá vyhliadka, Zborovská vyhliadka.

- iné: Jazierko


(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1586523083.4501s