Kúpele > 

Kúpele Bardejovské

Kúpele Bardejovské Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Bardejovské Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Bardejovské   Metódy komplexnej kúpeľnej liečby sú v Bardejovských Kúpeľoch podrobne rozpracované a preverené. Kúpeľná liečba sa tu opiera predovšetkým o balneologické využitie alkalicko-slaných, železnatých kyseliek, ktoré sa pre svoju liečebnú hodnotu zaraďujú medzi najznámejšie minerálne vody tohoto druhu. K základným liečebným metódam patria pitné kúry, ktoré dávkuje lekár, a inhalačná liečba s použitím minerálnych vôd. Podľa druhu diagnostikovaného ochorenia, štádia pokročilosti a celkového zdravotného stavu pacienta predpisuje ošetrujúci lekár v účelných kombináciách ďalšie spôsoby  liečby, ako minerálne vaňové kúpele, uhličité kúpele, vodoliečebné procedúry, masáže parafínové zábaly, aerosólovú liečbu, elektroterapiu a medikamentóznu liečbu. Mimoriadny dôraz sa kladie na liečebnú výživu na princípoch diétneho systému pod dozorom lekára a školenej diétnej sestry. Pozornosť sa venuje i rehabilitačnému telocviku v telocvičniach, na ihriskách a v lesoparku. Dbá sa in na celkový ochranný liečebný režim. Liečbu doplňuje vhodne volený kultúrny a spoločenský život.

V Bardejovských Kúpeľoch je veľmi dobre vybavený vyšetrovací ústav. Odborní lekári tu majú k dispozícii moderné diagnostické a liečebné prístroje. Tu je umiestnené i röntgenologické oddelenie a špecializované laboratóriá umožňujúce kompletné vyšetrenie na úrovni klinického pracoviska. Kúpeľné procedúry podávajú pacientom školení zdravotnícki pracovníci pod dozorom odborných kúpeľných lekárov. Pitné kúry sa robia priamo pri prameňoch a v pavilónoch alebo na kolonáde. Komplexná kúpeľná liečba je v Bardejovských Kúpeľoch na vysokej medicínskej úrovni.


(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1586521140.7347s