Kúpele > 

Kúpele Nový Smokovec

Kúpele Nový Smokovec Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Nový Smokovec Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Nový Smokovec   Hlavným prírodným liečivým faktorom Nového Smokovca je horská a vysokohorská klíma, ktorá má priaznivý komplexný liečivý účinok na ľudský organizmus postihnutý niektorou z indikovaných chronických chorôb. Južná poloha v lesnatom pásme Vysokých Tatier pri optimálnej nadmorskej výške dáva klíme stredohorský ráz. Pri priemernom tlaku vzduchu 67,75 mm má poloha Nového Smokovca prednosti podhorského zriedeného vzduchu a vcelku drsnej vysokohorskej klímy. Nový Smokovec leží nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry, vzdialený od priemyselných centier. Vyniká preto neobyčajnou čistotou vzduchu, ktorá je temer absolútna i zo stránky bakteriologickej.. S touto okolnosťou ako i s výhodnou južnou polohou a nadmorskou výškou súvisí i vysoká intenzita kalorického slnečného žiarenia. V Novom Smokovci sú mimoriadne priaznivé podmienky pre vysokú intenzitu ultrafialového žiarenia, ktoré je v porovnaní s mestskou klímou asi 15-násobné. Otvorená poloha na juh umožňuje prístup slnečných lúčov – insoláciu – od skorého rána až do neskorého popoludnia. Ročný úhrn slnečného svitu je vysoký: 1900 hodín s mesačným maximom v júli (222 hodín). Bez slnečného svitu je do roka len asi 80 dní.

Ročný priemer teploty je vzhľadom na nadmorskú výšku nižší: 4,9 °C. Priemerná denná amplitúda je 8,6 °C. Najteplejším mesiacom jej júl s priemerom teploty 14,8 °C. Priemerná vlhkosť vzduchu je 74%. Ročný úhrn zrážok je 935 mm, za rok napadne priemerne 170 cm snehu a snehová prikrývka trvá 120 dní.

Horská a vysokohorská klíma Nového Smokovca má stimulujúci vplyv na organizmus, a to v dôsledku nízkeho tlaku vzduchu, nižšej priemernej teploty a intenzívneho slnečného žiarenia. Prednosťou je aj suché slnečné počasie v letných a zimných mesiacoch.

Súhrn týchto všetkých na ľudský organizmus priaznivo pôsobiacich vlastností klímy robí z Nového Smokovca jedno z najcennejších liečebných klimatických miest nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Klimatické faktory sú v Novom Smokovci práve také účinné pre liečbu pacientov s indikovanými chorobami ako v omnoho vyššie položených alpských klimatických miestach, pričom liečebný pobyt v nižšie položenom Novom Smokovci je zo stránky klimatickej príjemnejší.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1618742560.4313s