Kúpele > 

Kúpele Sliač

Kúpele Sliač Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Sliač Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Sliač   Na liečebné využitie minerálnych vôd je na Sliači vybudované moderné balneoterapeutické zariadenie v Kúpeľnom dome, ktorý má charakter kúpeľnej polikliniky. Sú v ňom umiestnené bazénové a vaňové kúpele, vodoliečebné oddelenie, masáže, bahnové oddelenie, oddelenie na aplikáciu plynu, oddelenie na liečebný telocvik a diagnostické oddelenie.

Bazénové kúpele sú vybudované priamo nad vývermi liečivého prameňa. táto okolnosť dovoľuje aplikovať minerálnu vodu s bohatým obsahom kysličníka uhličitého bez akéhokoľvek zásahu v prirodzenej, a teda najúčinnejšej forme.

Metódy komplexnej kúpeľnej liečby sú na Sliači detailne vypracované, vedecky zdôvodnené a praxou preverené. Modifikujú sa individuálne pre každého pacienta na základne podrobného diagnostického klinického, laboratórneho a röntgenologického vyšetrenia a zhodnotenia povahy ochorenia, štádia a celkového zdravotného stavu pacienta. Účelný sled základných kúpeľných liečebných procedúr, čas trvania kúpania v bazénových kúpeľoch, koncentráciu minerálnych kúpeľov vo vaniach a ostatné liečebné procedúry predpisuje pacientovi ošetrujúci lekár.

Súčasťou kúpeľného liečebného plánu sú procedúry hydroterapie, elektroterapie elektrickými, svetelnými a tepelnými prístrojmi. Ak to vyžaduje zdravotný stav pacienta, ordinujú sa masáže a čiastkové zábaly piešťanským bahnom. Na Sliači sa liečebne využíva aj žriedelný plyn, unikajúci z výverov prameňa. Aplikuje sa vo forme plynových podkožných injekcií alebo plynových kúpeľov v kysličníku uhličitom. Všetky tieto liečebné procedúry doplňuje liečebný telocvik, medikamentózna liečba a systém diétneho stravovania.

Pitné kúry predpisuje ošetrujúci lekár pacientom pri liečbe málokrvnosti, nechutenstva, niektorých katarov žalúdka a čriev, ak sú tieto choroby pridružené k ochoreniu obehových ústrojov a ak to povaha základného ošetrenia pripúšťa.

Poskytované liečebné procedúry: Rašelinový zábal, Uhličitý kúpeľ, Vodoliečebné procedúry, Plynové injekcie, Vákuopres, Elektroliečebné procedúry, Ostatné liečebné procedúry, Liečebná telesná výchova, BIO - VAK (suchý uhličitý kúpeľ), Lymfodrenáž.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1618746307.413s