Kúpele > 

Kúpele Sliač

Kúpele Sliač Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Sliač Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Sliač   Vznik a vývoj kúpeľov na Sliači podmienili vývery minerálnej vody, ktorej liečivosť sa empiricky zistila už v minulých storočiach. Na Sliači vyviera päť prírodných liečivých prameňov. Najvýdatnejší a z hľadiska liečebného využitia najvýznamnejší je “Kúpeľný prameň”, ktorý sa používa na aplikáciu kúpeľných procedúr. Jeho voda je sírano-hydrouhličitanová, vápenato-horčíková, železnatá, uhličitá, hypotonická, termálna. Výdatnosť je 5,88 litra vody a 7 litrov plynu za sekundu. Liečivé vlastnosti “Kúpeľného prameňa” podmieňuje práve vysoký obsah kysličníka uhličitého a priaznivá teplota, ktorá dosahuje 33°C. Charakter uhličitej minerálnej vody s prirodzenou izotermickou teplotou a možnosť jej bezprostredného využitia na liečebné účely bez umelých zásahov spolu s vybavenosťou kúpeľov a komplexným poňatím kúpeľnej liečby dáva Sliač ráz medzinárodných kúpeľov.

Ďalšie štyri liečivé minerálne pramene majú prevažne sadrovú, zemitú, železnatú, uhličitú, vlažnú alebo studenú vodu. Používajú sa na liečbu pitnými kúrami.

Minerálne pramene na Sliači pochádzajú z druhotných súvrství centrálneho pásma a západných Karpát. Sú vadózneho pôvodu. Ako povrchové vody presakujú a kolujú po puklinách a tektonických zlomoch zemskej kôry, pričom sa mineralizujú, v hĺbkových polohách získavajú svoju teplotu a nasycujú sa kysličníkom uhličitým z výronov, vystupujúcich z hlbokosiahajúcich pozdĺžnych zlomov.

Vyústenie sliačskych prameňov podmienil pozdĺžny pohronský zlom, ktorý  sa tiahne po ľavej strane údolia Hrona zo severovýchodu na juhozápad.

Sliačske minerálne pramene patria k sústave rozsiahleho tzv. zvolensko-badínskeho termálneho neogénneho bazénu. Patria k nemu aj viaceré minerálne pramene, ktoré vyvierajú v tejto oblasti a majú podobné chemické zloženie, ako napr. Kováčová, Dolná mičiná, Lukavica, Borová Hora, Badín a ďalšie. Na Sliači sa liečebne využíva aj žriedelný plyn, ktorého prevažnú časť tvorí kysličník uhličitý.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1618744949.011s