> Praktické informácie > 

Kúpeľné pobyty hradené poisťovňou


Povinné vyšetrenia pri kúpeľnej starostlivosti

Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí obsahovať podľa druhu choroby tieto povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich vykonania:

Onkologické choroby
onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW, KO, ELFO), rtg hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 2 mesiace.

Choroby obehového ústrojenstva
EKG, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.

Diabetes mellitus
glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, EKG a očné pozadie.

Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva
-rtg pľúc, spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.

Choroby tráviaceho ústrojenstva
výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.

Nervové choroby
posledné neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.

Choroby pohybového ústrojenstva
posledné odborné príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho vyšetrenia s popisom rtg snímok a funkčné vyšetrenie.

Choroby obličiek a močových ciest
posledné odborné vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov.

Duševné choroby
psychiatrické vyšetrenie (s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia).

Choroby z povolania
odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.

Ostatné choroby
posledné príslušné odborné vyšetrenia.

Polymorbidita
u osôb nad 70 rokov pred nástupom na kúpeľnú liečbu geriatrické vyšetrenie.


Autor/zdroj: Redakcia