Kúpele > 

Kúpele Brusno

Kúpele Brusno Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Brusno Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Liečia sa tu pacienti s chorobami žlčníka, žlčových ciest, pečene, pankreasu a niektorých chorôb obehového a pohybového ústrojenstva.

Choroby obehového ústrojenstva
- stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov po vzniku, pri doraste do 24 mesiacov
- ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora
- ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom myokardu od 6 do 12 mesiacov, po akútnom infarkte myokardu aj po 12 mesiacoch
- hypertenzivna choroba I. az III. štádia, juvenilná hypertenzia
- ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v I štádiu alebo v II. štádiu
- stav po trombózach, tromboflebítidach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odozneni akútneho štádia, chronické lymfatické edémy

Choroby tráviaceho ústrojenstva
- zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenie pažeráka
- vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
- stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika, pažeráka pri pretvrvávajúcich ťažkostiach po 6 mesiacoch od operácie
- stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 6 mesiacov po operácii (netýka sa appendektómie) a od 6 mesiacov po operácii pri pretrvávajúcich tažkostiach
- chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia, poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom
- stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 6 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou s komplikovaným pooperaèným priebehom a pretrvavajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom
- stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest pri trvajúcich dyspeptikých tažkostiach od 6 do 12 mesiacov po operácii
stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečenovej funkcie do 6 mesiacov po prepusteni z ústavného liečenia
- chronické ochorenie peèene a preukázanou poruchou funkcie pečene
- stavy po akútnej pankreatitíde alebo po exacerbácii chronickej pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s hospitalizáciou
- chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
- diabetes mellitus do 6 mesiacov po zistení
- diabetes mellitus s komlikáciami (mirko- a makroangiopatie, neuropatie)
- obezita do 55 rokov s poruchami metabolizmu (hyperlipoproteinémiou, poruchamy glukózovej toelrancie alebo hypererikémiou)
- hyperlipoproteinemia II. az V. typu. Opakovanie je možné raz za dva roky

Choroby z povolania
- chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi známkami poškodenia peèene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania

Niektoré choroby pohybového ústrojenstva.


(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1632550426.8625s