Kúpele > 

Kúpele Dudince

Kúpele Dudince Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Dudince Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Dudince   Liečebný význam Dudiniec sa zakladá na balneologickom využití prírodných liečivých vôd, ktoré tu vyvierajú s veľkou výdatnosťou. Kapacita nových prameňov je až 4 tisíc litrov za minútu. Dudinské termálne minerálne pramene sú zložitým a vzácnym typom liečivých vôd. Pre mimoriadne priaznivé chemické zloženie sa zaraďujú medzi najcennejšie slovenské minerálne pramene. Patria k  tým málo minerálnym vodám, ktoré obsahujú voľne rozpustený kysličník uhličitý a sírovodík.

Hydrouhličitanová, sódno-vápenatá, železnatá, sírna, uhličitá, hypotonická termálna voda dudinských prameňov obsahuje všetky základné prvky liečivých minerálnych vôd, ktoré sa v takomto priaznivom zložení vyskytujú iba ojedinele. V litri vody je rozpustené 4300 mg solí. Bohatý je obsah plynov, najmä kysličníka uhličitého (1500 mg/lit.) a sírovodíka (10 mg/lit.) Teplota vody pri vývere je 28,7 °C.

Vznik dudinských prameňov je spätý s geologickou stavbou okolia a najmä s existenciou vulkanického pohoria, na jeho okraji začali po tektonickej poruche vyvierať pramene.


(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1632553176.0807s