Kúpele > 

Kúpele Piešťany

Kúpele Piešťany Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Piešťany Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Fyzikálne a chemické vlastnosti termálnych vôd a sírneho bahna sa v Piešťanoch od začiatku vzniku kúpeľov využívajú predovšetkým na liečbu pacientov s reumatickými ochoreniami. Dlhoveké skúsenosti lekárov a výsledky liečby mnohých generácií reumatikov len potvrdili správnosť tohto indikačného zamerania. Preto sa aj dnes Piešťany špecializujú na komplexnú kúpeľnú liečbu pacientov s chorobami pohybových ústrojov.

Zo skupiny reumatických chorôb sa tu s úspechom lieči najmä postupujúci zápal kĺbov (progresívna artritída) a pridružené stavy, postupné tuhnutie chrbtice – Bechterova choroba (ankylopoetická spondylartritída), následné stavy po infekčných artritídach, degeneratívne ochorenie bedrových kĺbov (koxartrózy) vo všetkých štádiách, nezápalové ochorenie kĺbov (artrózy) a chrbtice (spondylózy a spondylartrózy), dnavé artrózy, mimokĺbové formy reumatizmu – bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva (infekčného, toxického a traumatického pôvodu), statické poruchy s príznakmi preťaženia.

Z chorôb pohybových ústrojov sú ďalej indikované stavy po úrazoch pohybového aparátu, najmä po zlomeninách a ortopedických operáciách.

K hlavných indikáciám kúpeľnej liečby v Piešťanoch patria aj niektoré organické nervové choroby, najmä bolestivé afekcie periférnych nervov – ťažké formy plexitíd, polyneurtíd a radikulitíd – po odznení akútneho štádia, ďalej koreňové syndrómy – ischias – podmienené chorobami chrbtice (spondylózou, spondylartrózou, platničkovým syndrómom a vývojovými chybami).

Popri hlavnom indikačnom zameraní na liečbu chorôb pohybových ústrojov a už spomínaných nervových chorôb liečia sa v špecializovanom kúpeľnom dome “Pro Patria” pacientov so stavmi po zápalových chorobách centrálneho nervstva po odznení akútneho stavu, po úplnom alebo čiastočnom ochrnutí jednej polovice tela – hemiplégie a hemiparézy – cievneho pôvodu, taktiež po odznení akútneho stavu, ďalej pacienti so stavmi poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva a s poruchami pohyblivosti zapríčinenými degeneratívnymi a vývojovými zmenami.

V Piešťanoch je aj špecializovaný detský kúpeľný liečebný ústav pre pacientov od 3 do 15 rokov. Liečia sa tu deti s progresívnou polyartritídou, stavmi po ortopedických operáciách, po úrazoch, detí s vrodenými vývojovými chybami, najmä s vrodeným vykĺbením bedrových kĺbov a inými systémovými chorobami pohybových ústrojov.

Na kúpeľnú liečbu do Piešťan nemôžu byť prijatí pacienti s reumatickou horúčkou, akútnymi dnavými záchvatmi a chorobami v štádiu akútneho vzplanutia. Tieto choroby a stavy sú pre kúpeľnú liečbu kontraindikované.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1621112184.2334s