Kúpele > 

Kúpele Piešťany

Kúpele Piešťany Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Piešťany Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Piešťany   Piešťanská balneoterapeutická kúra je špecifický liečebný komplex založený predovšetkým na sumačnom účinku série jednotlivých kúpeľných procedúr. V Piešťanoch má však kúpeľná liečba moderné poňatie. Nejde tu iba o "kúpanie" v teplej minerálnej vode alebo o absolvovanie určitého počtu kúpeľných procedúr. Prírodné liečivé prostriedky sa tu aplikujú individuálne a využívajú komplexne v účelnom zladení všetkými potrebnými liečebnými zákrokmi.

Podmienkou pre správne racionálne a efektívne využitie účinku kúpeľnej liečby v Piešťanoch je určenie správnej a podrobnej diagnózy chorobného stavu pacienta. Preto presný a do podrobností rozpracovaný diagnostický rozbor je prvým predpokladom pre správnu ordináciu individuálnej liečby. Na podklade podrobného diagnostického súhrnu s prihliadnutím na štádium choroby, na individuálne zvláštnosti i na prípadné komplikácie zostavuje ošetrujúci lekár podrobný plán liečby prírodnými liečivými prostriedkami, rehabilitačnou a pohybovou liečbou, medikamentmi a liečebnou výživou. Pri pravidelných lekárskych kontrolách počas liečebného pobytu lekár v prípade potreby upraví liečebný plán podľa reakcie pacienta a podľa dynamiky chorobných prejavov.

Základom kúpeľnej liečby v Piešťanoch je komplexný účinok mechanických, fyzikálnych a chemických faktorov termálnej vody a sírneho bahna. Liečivé účinky termálnej vody sa využívajú jej aplikáciou v bazénových a voňavých kúpeľoch. Bazénové kúpele sú dvojakého druhu: tzv. Bahniská a zrkadliská. Bahniská majú prírodné dno s vrstvou bahna, cez ktoré prenikajú vývary termálnej vody. Horúca voda v týchto bazénoch sa ochladzuje na teplotu 40-41 ºC. Do zrkadlísk s umelým dnom a do vaňových kúpeľov sa privádza termálna voda potrubím už ochladená na 38-40 ºC. Intenzitu kúpeľných procedúr riadi ošetrujúci lekár so zreteľom na prispôsobovanie sa organizmu pacienta mohutným fyzikálnym a chemickým podnetom, akými pôsobí piešťanská termálna voda.

Piešťanské liečivé sírne bahno sa aplikuje vo forme celkových alebo čiastkových zábalov. V redšej konzistencii sa podáva v drevených nádobách na čiastkové bahnové kúpele rúk a nôh. Jemná štruktúra piešťanského bahna a vysoký obsah organických látok spôsobujú, že sa teplo z bahnového zálu alebo obkladu len veľmi pomaly odovzdáva telu chorého, a preto možno bez nebezpečenstva a nepríjemných pocitov pre pacienta podávať obklady až 50 ºC teplé. Obsah síry a iných liečivých látok znásobuje priaznivý účinok intenzívnej liečby teplom.

Dôležitou zložkou kúpeľnej liečby v Piešťanoch je cielená funkčná rehabilitačná pohybová terapia. Metódy skupinového a individuálneho liečebného telocviku, polohovaní, manipulačnej liečby a liečby prácou sú tu dôkladne prepracované. Rehabilitačné oddelenie s odborne školenými pracovník i vedie odborný lekár.

Okrem základných kúpeľných procedúr a aktívnej pohybovej liečby dopĺňa klasickú piešťanskú kúru fyzikálna terapia. Predpisuje ju ošetrujúci lekár so zreteľom na charakter, štádium pokročilosti choroby a celkový zdravotný stav pacienta. Z fyzikálnej liečby sa v Piešťanoch aplikujú vodoliečebné procedúry (uhličité a perličkové kúpele, podvodná masáž, kontrastné kúpele, kombinované liečebné postupy dráždivé i upokojujúce), svetoliečebné procedúry (solux, umelé horské slnko), elektroliečebné procedúry (galvanizácia,  ionoforéza a elektroforéza, diatermia, ultrazvuk, diadynamik, rtg. terapia a ďalšie). Reflexné a väzivové masáže podľa ordinácie lekára sú obligátnou súčasťou kúpeľnej liečby.

Liečivý účinok kúpeľných procedúr a pomocných liečebných prostriedkov dopĺňa medikamentózna liečba, ktorá sa ordinuje podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy a farmakológie. Dôležité miesto v liečebnom pláne má liečebná výživa, usmerňovaná lekárom a školenými diétnymi sestrami.

Významným činiteľom modernej, racionálnej kúpeľnej liečby je aj celkový ochranný liečebný režim a vplyv vonkajšieho prostredia a klímy. Príjemné prostredie Piešťan s upravenými parkami, bohatou z zeleňou, upokojujúcou hladinou Váhu a celkovým vzhľadom má v priebehu liečby priaznivý, utišujúci vplyv na organizmus pacienta.

O liečbu a zdravie pacientov sa v Piešťanoch starajú odborní lekári a vyškolení a erudovaní zdravotnícki pracovníci. Lekári v Piešťanoch majú k dispozícii všetky možnosti klinických, laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Môžu teda spresniť a doplniť diagnózu nielen základného ochorenia, ale i pridružených chorobných stavov, a zabezpečiť všetku potrebnú liečbu priamo pri kúpeľnom pobyte.

Vysokú medicínsku úroveň liečby reumatikov v Piešťanoch významne podporuje okolnosť, že práve tu má svoje sídlo Výskumný ústav reumatických chorôb, dnes už dobre známy v domácich i zahraničných odborných kruhoch svojou významnou bádateľskou prácou.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1621109566.6676s