Kúpele > 

Kúpele Piešťany

Kúpele Piešťany Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Piešťany Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Piešťany   Stará tradícii piešťanskej kúpeľnej liečby a jej úspechy sa zakladajú predovšetkým na liečebnom využití prírodných liečivých zdrojov. Ich liečebný vplyv na chorý organizmus potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti lekárov a priaznivé výsledky liečby reumatikov, ale aj náročné vedecké výskumy, zamerané na objektivizáciu liečebného efektu kúpeľnej liečby.

K prírodným liečivým faktorom Piešťan patrí termálna minerálna voda a sírne bahno. Piešťanské minerálne pramene sú sírano-hydrauličitové, vápenato-horčíkové, sírne, hypotonické termy s teplotou vody 67-69° C s obsahom okolo 1500 mg minerálnych látok v litri vody a s obsahom voľných plynov, najmä sírovodíka. Chemicky účinnými a z hľadiska liečivosti významnými fenoménmi termálnej vody sú najmä sírovodík, sadra a rádiová emanácia.

Pre vznik piešťanských termálnych prameňov a chemickú skladbu ich minerálnych vôd má rozhodujúci význam geologická skladba juhozápadných svahov považského Inovca, ktoré tvorí infiltračná oblasť týchto žriediel. Zrážková voda, ktorá vsakuje dobre priepustnými vápencovo-dolomitickými súvrstvami tohto pohoria až do hĺbok okolo 2000 m, sa v týchto horninách mineralizuje a prehrieva teplom hĺbkových polôh. Po tektonických poruchách, ktoré kedysi vznikli v miestach dnešných výverov, vystupuje horúca mineralizovaná voda cez aluviálne naplaveniny Váhu na povrch. Väčšina prameňov, ktoré vyvierajú na Kúpeľnom ostrove, je odborne zachytená v hĺbkach 50-60 m. Tým sa vylúčila možnosť, aby sa povrchové vody miešali s termálnou minerálnou vodou, ktorej sa zabezpečila konštantná teplota a chemické zloženie. Úhradná kapacita výverov zachytených termálnych žriediel na Kúpeľnom ostrove je viac než 3 milióny litrov vody za deň.

Neoddeliteľnou súčasťou piešťanskej kúpeľnej liečby je aplikácia piešťanského bahna, ktoré patrí medzi najznámejšie peloidy na svete. V podstate je to jemný sediment rieky Váhu, ktorý sa usadzoval v miestach výverov termálnej vody. Tu prebiehal chemickými a biologickými procesmi. Dlhodobým sústavným pôsobením termálnej vody a špecifických termofilných baktérií sa tieto sedimenty s jemnou štruktúrou a vysokým obsahom organických látok premenili na liečivé bahno pozoruhodných liečivých vlastností. Z hľadiska liečebného využitia piešťanského bahna treba vyzdvihnúť najmä jeho plasticitu, tepelnú údržnosť, tepelnú vodivosť a redukčnú schopnosť. Pre svoje liečivé účinky sa piešťanské bahno stalo nepostrádateľným prostriedkom pri liečbe pacientov s reumatickými ochoreniami, a to tak pri klasickej piešťanskej kúre, ako aj pri ústavnej a domácej liečbe.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1621110601.4368s