Kúpele > 

Kúpele Štrbské Pleso

Kúpele Štrbské Pleso Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Štrbské Pleso Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Štrbské Pleso   Pri liečbe chronických ochorení dýchacích ciest a predovšetkým bronchiálnej astmy, sa osvedčili práve tie klimatické faktory, ktoré robia zo Štrbského Plesa jedny z najcennejších klimatických liečebných kúpeľov v Európe.

Najdôležitejším prírodným liečivým faktorom Štrbského Plesa je jeho terapeutický účinná vysokohorská klíma, podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou a chránenosťou pred západnými a severnými veternými prúdmi. Vysokohorská poloha nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry a rozsiahle porasty ihličnatých lesov zabezpečujú tu neobyčajnú sviežosť a čistotu vzduchu, bez prachu, chemických a iných dráždivých látok a baktérií v ovzduší.

S čistotou vzduchu súvisí vysoká intenzita slnečného a ultrafialového žiarenia, ktoré pôsobí na celý organizmus človeka, podporuje tvorbu vitamínu D a ďalších dôležitých fermentov. Otvorená poloha na juh a šírka obzoru umožňujú prístup slnečnému žiareniu cez celý deň. Priemerná ročná dĺžka slnečného svitu je 1800 hodín, v niektorých rokoch dosahuje hodnotu až 2000 hodín.

Pomerne vyrovnaná priemerná ročná teplota vzduchu + 3,6 °C s dennou amplitúdou 7,25°C bez extrémnych výkyvov priaznivo ovplyvňuje termoreguláciu, často narušenú pri mnohých chorobách. Liečebne významný je aj nižší parciálny tlak kyslíka, ktorý sa uplatňuje najmä pri regulácii dýchacích funkcií. Priemerný tlak vzduchu je 647,3 mm.

Priemerná vlhkosť vzduchu na Štrbskom Plese je 76%. Nižšia relatívna vlhkosť uľahčuje vykašlávanie hlienov z dýchacích ciest. Ročný priemer zrážok je 955 mm, snehová pokrývka dosahuje dva metre a trvá 6 mesiacov.

Popri temer absolútnej čistote vzduchu, dĺžke a intenzite slnečného a ultrafialového žiarenia treba z hľadiska liečby za významné počítať i niektoré ďalšie klimatické a meteorologické faktory, ktoré pozitívne vplývajú na ľudský organizmus. Je to napríklad vplyv atmosferickej elektriny a s ňou súvisiaca ionizácia vzduchu. mimoriadne úspechy pri liečbe pacientov s astmatickými chorobami sa na Štrbskom Plese  dosahujú aj vďaka týmto osobitným stavom ovzdušia. Pomery atmosferickej elektriny sú tu charakterizované malým počtom ťažkých iónov, pričom kladné ióny majú prevahu nad zápornými. Táto skutočnosť má priaznivý vplyv na určité vegetatívne funkcie a osviežuje organizmus.

Fyziologické účinky vysokohorskej klímy pôsobia stimulujúco na ľudský organizmus, pričom je dôležité, že tento vplyv je nenásilný a uplatňuje sa počas celého liečebného pobytu. Tak nastáva pozvoľné preladenie a otuženie organizmu, čo má veľký význam práve pri chronických chorobách dýchacích ciest.

Všetky priaznivé klimatické prvky uplatňujú svoj vplyv, znásobený ešte aj krásami horského okolia, prostredníctvom vegetatívneho nervového systému a endokrinného aparátu na celú telesnú sústavu. Pritom nastáva oživenie všetkých funkcií ľudského organizmu.

Účelne a cieľavedome zladenými kombináciami klimatoterapie a a pri použití fyzikálnej medicíny, dýchacích cvičení, inhalácií a medikamentóznej terapie sa účinok liečivej klímy môže ešte potenciovať alebo tlmiť.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1621109012.7532s