Kúpele > 

Kúpele Turčianske Teplice

Kúpele Turčianske Teplice Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Turčianske Teplice Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo,
- všetky choroby v akútnom štádiu,
- klinické známky obehového zlyhania,
- stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby,
- labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
- často sa opakujúce profúzne krvácania každého druhu,
- kachexie každého druhu,
- zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
- epilepsia, okrem prípadov, ak sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat,
- psychózy a duševné poruchy,
- závislosť na alkohole a návykových látkach,
- inkontinencia moču a stolice,
- tehotenstvo,
- nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
- hypertenzia a choroby srdca


(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1627183484.414s