> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Onkologické choroby


Rakovina hrubého čreva a konečníka


Hrubé črevo - kolón - je dutý, rúrovitý, asi 1,5 metra dlhý orgán v brušnej dutine. Steny hrubého čreva tvorí hladké svalstvo a jeho dutina je vystlaná sliznicou, ktorá z tekutého črevného obsahu vstrebáva vodu a soli, zahusťuje ho a mení na tuhú stolicu.

Na hrubom čreve rozoznávame tieto časti:

 • Slepé črevo (colom coecum) leží vpravo dole v brušnej dutine.Doňho vúsťuje  tenké črevo.
 • Vzostupné hrubé črevo (colon ascendens) postupuje zdola nahor na pravej strane  brušnej dutiny.
 • Priečne hrubé črevo (colo transversum) spája vzostupnú časť so zostupnou časťou  hrubého čreva. Leží v hornej časti brušnej dutiny.
 • Zostupná časť hrubého čreva (colon descendens) prebieha zhora nadol, leží na  ľavej strane brušnej dutiny.
 • Sigma (colon sigmoideum), esovitá časť hrubého čreva, spája záhybom v tvare S  zostupné hrubé črevo s konečníkom. Leží v ľavej dolnej časti brucha.
 • Konečník (colon rectum) a ritný otvor (anus) tvoria koniec hrubého čreva. V  konečníku sa zhromažďuje stolica až do jej vyprázdnenia cez ritný otvor. Ritný  otvor je obklopený kruhovitým zvieracím svalom, ktorý umožňuje kontrolované  vylučovanie stolice. Zvierací sval môžeme vedome ovládať.

Epidemiológia

Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi zhubné nádory, ktorých výskyt sa neustále z roka na rok zvyšuje. Za posledných 30 rokov sa u nás zdvojnásobil.
Najvyšší výskyt je vo veku medzi 40. až 65. rokom života. Vykazuje, žiaľ, vysokú úmrtnosť, pretože podceňovaním rôznych príznakov, zjavujúcich sa v počiatkoch choroby, prichádzajú mnohí chorí na liečbu neskoro.
V roku 1993 ochorelo na ňu na Slovensku spolu 2 280 osôb, z toho 1 303 mužov a 977 žien.

Príčiny vznikunie sú známe, ale z časti sa dajú vysvetliť nesprávnym stravovaním a škodlivými návykmi. Podrobnejšie sme o tom hovorili vo všeobecnej časti.

Prekancerózy
Za prekancerózy a rizikové faktory pri vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka sa považujú:
 • rodinný výskyt polypov hrubého čreva,
 • rodinný výskyt rakoviny hrubého čreva a iných orgánov,
 • chronický zápal sliznice hrubého čreva (ulcerózna kolitída),
 • mnohopočetné výdute na hrubom čreve (divertikulóza).

Osoby s týmito ochoreniami treba považovať za rizikové, pretože sa rakovina hrubého čreva a konečníka u nich zjavuje častejšie ako u osôb bez nich. Tieto osoby by mali byť po 40. roku života pravidelne a starostlivo sledované.

Ochorenie označované ako rodinný výskyt polypov hrubého čreva (familiárna polypóza) postihuje obe pohlavia a je dedičné. Zjavuje sa už v mladom veku, ba aj u detí. Prejavuje sa krvavými hnačkami a častým nutkaním na stolicu. Postihuje celé hrubé črevo i konečník, pričom jeho sliznica je doslova posiata polypmi rôznej veľkosti, ktoré sa v mnohých prípadoch menia na rakovinový nádor, niekedy už po 20. života chorého. Liečba familiárnej polypózy spočíva v radikálnom odstránení celého hrubého čreva, hneď ako sa choroba zistí.

Chorobné prejavy
Rakovina hrubého čreva môže vzniknúť v ktorejkoľvek jeho časti, ale až 2/3 nádorov sa zjavuje v časti zostupnej, esovitej a v konečníku. Niekedy vzniká i na viacerých miestach súčasne. Mikroskopická skladba týchto nádorov je veľmi jednoliata. Skoro všetky sú rôzne varianty adenokarcinómu rôzneho stupňa zhubnosti.

Rakovina hrubého čreva a konečníka sa šíri miestne, po obvode čreva do jeho priesvitu a spôsobuje jeho upchatie, alebo pozdĺž čreva, ako aj cez jeho stenu do svojho okolia. Upchatie čreva nádorom vyvolá náhlu brušnú príhodu - ileus, ktorá sa musí bezokladne operovať. Lymfatickými cestami sa šíri do uzlín uložených pozdĺž čreva, krvnou cestou do vzdialených orgánov, predovšetkým do pečene.

Obraz choroby
Vo včasných štádiach nemusí mať rakovina hrubého čreva a konečníka nápadné príznaky alebo prejavy. Varujúcim znamením je krvácanie z konečníka, spočiatku často voľnému oku utajené. Hovorí sa mu okultné krvácanie. Neskôr môže byť v stolici viditeľná prímes krvi a hlienov. Podľa toho, z ktorej časti čreva krvácanie pochádza, je krv tmavá až čierna alebo červená. Tmavá pochádza z vyšších, červená z nižších častí čreva a z konečníka.

Ďalšími prejavmi choroby sú zmeny vo vyprázdňovaní, nechutenstvo, chudnutie, celková slabosť. Vážnym znamením je prítomnosť tzv. ceruzkovitej stolice, keď má chorý stolicu hrúbky približne ceruzky. Je to dôsledok kruhovitého zúženia konečníka nádorom.

Varovné znamenia:
 • krvácanie z konečníka,
 • prímes hlienov v stolici,
 • zmeny vo vyprázdňovaní čriev,
 • striedanie zápchy a hnačiek,
 • časté nutkanie na stolicu,
 • bolesť pri vyprázdňovaní,
 • strata telesnej hmotnosti a celková slabosť.

Diagnostika
Pre zistenie diagnózy rakoviny hrubého čreva a konečníka sú dôležité tri vyšetrovacie metódy:
 1. Indagácia - vyšetrenie konečníka prstom. Takto možno zistiť  približne polovicu nádorov konečníka.
 2. Endoskopia - vyšetrenie konečníka a celého hrubého čreva  optickým prístrojom, ktorým možno prezrieť celé hrubé črevo zvnútra a ak treba,  aj odobrať vzorku tkaniva z podozrivého miesta na mikroskopické vyšetrenie (biopsia).  Toto vyšetrenie sa nazýva kolonoskopia.
 3. Rontgenové vyšetrenie konečníka a hrubého čreva pomocou  kontrastnej látky s obsahom bárya( nazýva sa irrigoskopia. Kontrastná látka sa do  čreva vpraví cez konečník.

Ďalšie vyšetrenia, napr. sonografia konečníka zvláštnou vyšetrovacou sondou, CT a NMR dopĺňajú znalosti o stupni pokročilosti choroby a o celkovom zdravotnom stave chorého. O vyšetrovaní CEA sme hovorili vo všeobecnej časti.

Text bol prevzatý zo stránok Slovenskej ligy proti rakovine


Autor/zdroj: Redakcia