> Spôsoby liečby/Terapie > 

Masáže/Mechanoterapia

K mechanoterapii môžme zaradiť masáže, bodové aplikácie a ich modifikácie, mobilizačno-manipulačné techniky, trakcie a polohovanie.

K ovplyvneniu bolestí podmienených zmenami v reflexne zmenených mäkkých tkanivách na podklade viscerokutánnych vzťahov, využívame reflexnú - segmentovú masáž. K ovplyvneniu problémov s výraznejšou svalovou zložkou využívame klasické masáže a rôzne formy vodných masáží. Lymfodrenáž využívame pri bolestiach podmienených predovšetkým lymfedémom. U bolestiach pri lymfedéme môžme využívať aj vákuové kompesívne zariadenie, striedajúce podtlak a pretlak. Periostálnu masáž využívame k ovplyvneniu úponových bolestí a pri ochoreniach vnútorných orgánov.
Bodový tlak využíva aj akupresúra a akupunktúra, ktorými môžme ovplyvniť rôzne formy a zdroje bolesti. Techniku suchej ihly využívame k ovplyvneniu lokálnej a prenesenej bolesti pohybového systému. Pridávaním aplikovanej látky môžme využívať techniku obstrekov.

V poslednom období sa výrazne rozvíja využívanie širokého spektra mobilizačno - manipulačných techník. Ich využívanie a výber patrí len do rúk erudovaného špecialistu. Tak ako môžme nimi navodiť zlepšenie pacientových ťažkostí, tak mu môžme aj veľmi vážne poškodiť. Podmienkou ich úspešného využitia je dobrá diagnostika a fyziatrove a fyzioterapeutove teoretické a praktické schopnosti.


Spracované podľa prednášok MUDr. Karola Hornáčka

Masáže/Mechanoterapia - doporučujeme tieto kúpele
Kúpele Trenčianske Teplice  Kúpele Dudince
Kúpele Bojnice  Kúpele Turčianske Teplice
Kúpele Sklené Teplice  Kúpele Kováčová
Kúpele Sliač  Kúpele Bardejovské
Kúpele Rajecké Teplice  Kúpele Vyšné Ružbachy
Kúpele Lúčky  Kúpele Smrdáky
Kúpele Nimnica  Kúpele Štós (Štos)
Kúpele Nový Smokovec  Kúpele Štrbské Pleso
Kúpele Číž  Kúpele Piešťany
Kúpele Tatranské Matliare  Kúpele Brusno
Kúpele Korytnica 

(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 0.043144941329956s