> Spôsoby liečby/Terapie > 

Fyziatria

Fyziatria predstavuje liečenie fyzikálnymi podnetmi a to najmä elektrickým prúdom, ultrazvukom, elektromagnetickým vlnením a svetlom.

Elektroliečbu predstavuje široká paleta analgetizujúcich elektrických prúdov. Ich pôsobenie sa väčšinou vysvetľuje odblokovaním nervového vedenia bolesti, v mieste nervových spojov, výbojmi iných senzitívnych vlákien s väčšou rýchlosťou vedenia, ktoré dráždime elektrickým prúdom. Okrem toho rôznou intenzitou spolupôsobí myorelaxačný, hyperemický, rezorpčný, termický a trofickoregeneračný mechanizmus. Môžme ich deliť na nízko- stredno- a vysokofrekvenčné.

Ultrazvuk, ako forma liečby zvukom, využíva konverziu elektrickej energie na mechanickú a tepelnú energiu. Preto ho využívame k ovplyvneneiu chronických myofasciálnych zmien.

Elektromagnetické vlnenie využívané v nukleárnej medicíne môže tiež pôsobiť analgeticky /rtg/ avšak vo fyziatrii využívame len nepatrné dávky vĺn alfa v rámci radónových kúpeľov. Elektromagnetické vlnenie predpokladáme aj u homeopatík.

Svetloliečby sa využíva napríklad pri liečbe chronických myofasciálnych syndrómov (infračervené svetlo) pre spazmolytický, analgetický a vazodilatačný efekt. Dnes sa presadzuje aj laser a polarizované svetlo /bioptron/. Obe majú analgetický, protizápalový, antiedematózny a biostimulačný efekt.


Spracované podľa prednášok MUDr. Karola Hornáčka

Fyziatria - doporučujeme tieto kúpele
Kúpele Trenčianske Teplice  Kúpele Dudince
Kúpele Bojnice  Kúpele Turčianske Teplice
Kúpele Sklené Teplice  Kúpele Kováčová
Kúpele Sliač  Kúpele Bardejovské
Kúpele Rajecké Teplice  Kúpele Vyšné Ružbachy
Kúpele Lúčky  Kúpele Smrdáky
Kúpele Nimnica  Kúpele Štós (Štos)
Kúpele Lučivná  Kúpele Nový Smokovec
Kúpele Štrbské Pleso  Kúpele Číž
Kúpele Piešťany  Kúpele Tatranské Matliare
Kúpele Brusno  Kúpele Korytnica

(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 0.039402961730957s