Kúpele > 

Kúpele Štrbské Pleso

Kúpele Štrbské Pleso Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Štrbské Pleso Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Štrbské Pleso   Liečba indikovaných chorôb na Štrbskom Plese sa opiera o priaznivé pôsobenie vysokohorskej klímy na organizmus a telesnú sústavu pacienta prostredníctvom vegetatívneho nervového systému a endokrinného aparátu. Základnou liečbou v teréne a liečebným telocvikom. Podľa povahy ochorenia a potrieb pacienta sa vzhľadom na jeho celkový zdravotný stav ordinuje medikamentózna liečba, prípadne inhalácia a fyzikálna liečba. Základnú klimatickú liečbu a ostatné pomocné terapie účelne doplňuje systém diétneho stravovania.

Ponúkané procedúry: inhalácia, aeroionoterapia, preplach nosa, liečebná telesná výchova, mechanoterapia, polohová drenáž, hydrokinéza, trakcie chrbtice, terénna liečba, klasická masáž, reflexná masáž, akupresúrna masáž, podvodná masáž, perličkový kúpeľ, škótsky strek, prísadové kúpele, vírivý kúpeľ na horné a dolné končatiny, bazén, sauna - phyaction solux, infraterapia, diatermia, ultrazvuk, lavaterm, plynové injekcie, laseroterapia, laseropunktúra, akupunktúra, vákuumterapia, oxygenoterapia, masážny vírivý bazén, kalanetika, rašelinové zábaly, rašelinové kúpele.

Podrobné odborné a všestranné vyšetrenia s presným určením diagnózy sú podkladom na zostavenie individuálneho liečebného plánu každého pacienta. Aby klimatická liečba bola dostatočne účinná a aby sa mohli prejaviť pozitívne výsledky, musí byť dostatočne dlhá, pretože aklimatizácia organizmu prebieha vo vlnovitých fázach a v treťom týždni liečby nastáva negatívna fáza. Liečebný pobyt musí byť preto najmenej štvortýždňový. Kratší liečebný pobyt neprináša želateľný úspech.

Odborní a erudovaní lekári majú k dispozícii potrebné diagnostické a terapeutické prístroje a špeciálne liečebné zariadenia, diagnostické  laboratórium a röntgenologické pracovisko.

Liečebné pôsobenie klimatických faktorov Štrbského Plesa na ľudský organizmus, umocnené modernou lekárskou vedou a praxou, komplexnosť a vysoká medicínska úroveň liečby zaraďujú Štrbské Pleso medzi niekoľko najvýznamnejších klimatických miest na liečbu pacientov s astmatickými chorobami na svete.
(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1621110103.486s