Kúpele > 

Kúpele Číž

Kúpele Číž Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Komplexná kúpeľná liečba v Číži sa opiera predovšetkým o využitie liečivých vlastností minerálnej vody. Jódová minerálna voda, prihriata na predpísanú teplotu, sa podáva vo vaňových kúpeľoch. Vlastná kúpeľná liečba sa vhodne dopĺňa vodoliečebnými a elektroliečebnými procedúrami. Komplex kúpeľnej liečby tvorí ďalej liečba pohybom – kinezioterapia – medikamentózna liečba, liečebná výživa na zásadách diétneho systému a všestranná starostlivosť o kúpeľného pacienta.

Celý priebeh liečby závisí od liečebného plánu, ktorý sa určuje každému pacientovi individuálne podľa povahy ochorenia, stupňa pokročilosti a celkového zdravotného stavu. Každý pacient sa preto pri príchode podrobuje diagnostickému vyšetreniu, ktoré robia odborní lekári v dobre vybavených ordináciách vyšetrovacieho ústavu. Tu majú k dispozícií kompletné röntgenologické pracovisko a laboratórium.
(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1632548051.8611s