> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Onkologické choroby


Rakovina prsníka

Prečo vzniká rakovina prsníka


Mnohé ženy, ktoré ochorejú na rakovinu prsníka sa pýtajú:Prečo práve ja? Čo som urobila nesprávne? Ochorieť na rakovinu prsníka nie je otázkou "viny" alebo nesprávneho konania, a nie je to ani neodvratný osud, ktorému sa treba podrobiť. Niektoré riziká zvyšujú nebezpečenstvo ochorenia na rakovinu prsníka . Príčiny vzniku rakoviny prsníka, ako aj iných rakovinových ochorení, sú dodnes neobjasnené. Zo štatistických údajov sa dajú vyčítať určité rizikové faktory, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo vzniku rakoviny prsníka. To však neznamená, že každá žena, u ktorej sa zjaví jeden alebo viac rizikových faktorov, musí bezpodmienečne ochorieť. Ale: Ak sa zjaví u Vás čo len jeden z týchto faktorov, mali by ste sa – okrem pravidelného samovyšetrovania – bezpodmienečne dať vyšetriť svojím lekárom.

Zvýšené riziká sú u žien,
 • ktoré nerodili,
 • prvé tehotenstvo po 30. roku života,
 • ktorých blízka príbuzná (matka, sestra) mali rakovinu prsníka,
 • ktoré už v minulosti ochoreli na rakovinu prsníka,
 • ktoré sú viac ako 50 – ročné (všeobecné vekové riziko),
 • ktoré majú problémovú mastopatiu. To platí, keď;
 • sa pri prehmataní (palpácii) zistí uzlovitá zmena v prsníku,
 • sa pri mamografii zistia mnohopočetné mikrokalcifikácie v prsníku,
 • sa pri operácii v odobratej vzorke tkaniva zistia mikroskopické známky zvýšeného malígneho zvrhnutia.

Včasná diagnostika


Najdôležitejšiu úlohu v boji proti rakovine prsníka hrá stále včasné rozpoznanie choroby. To je požiadavka, ktorej by mali venovať pravidelnú pozornosť všetky ženy, predovšetkým tie, u ktorých je zvýšené riziko. Mnohí ľudia si myslia, že preventívne prehliadky ich spoľahlivo ochránia pred vypuknutím choroby. To, žiaľ, nie je pravda. Je správne vedieť, že:pri pravidelnej kontrole, je veľká pravdepodobnosť, že sa už vzniknutá choroba včas rozpozná, že sa dá vyliečiť prv než sa rozšíri a stane sa životu nebezpečná.

Včasné rozpoznanie môže zachrániť život Podľa súhlasných výsledkov medzinárodných výskumov majú ženy, u ktorých bol zistený nádor menší ako 1 cm v priemere, 90-percentnú šancu na vyliečenie.

Mamografia je najspoľahlivejšia metóda Najspoľahlivejšou vyšetrovacou metódou je stále mamografia - špeciálne röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré umožňuje odhaliť mnohé prípady ochorenia vo včasnom štádiu. Odborníci odporúčajú urobiť vo veku 40 rokov tzv. základné mamografické vyšetrenie a neskôr, najmä po 49. roku toto vyšetrenie opakovať v pravidelných intervaloch. Mamografiou sa dajú v prsníku zobraziť aj veľmi malé útvary (aj menšie ako O 5 milimetrov). Obavy, že sa röntgenovými lúčmi počas mamografie môže vyvolať rakovina prsníka sú neopodstatnené. Pri použití moderných prístrojov s veľmi nízkou dávkou žiarenia toto riziko nehrozí. Mamografiou sa dajú zistiť vo viac ako 90% predrakovinové stavy, ako aj rakovina prsníka vo včasnom štádiu. Len v malom percente prípadov sa môže nádor ukryť v hustom tkanive prsníka (napr. u mladých žien) a zostane aj pre mamografiu určitý čas nerozpoznaný.

Raz ročne treba ísť k lekárovi V každom prípade - v rámci každoročného preventívneho vyšetrenia žien po 20. roku života - je potrebné pravidelné palpačné vyšetrenie prsníkov lekárom. Vyšetrenie ultrazvukom (sonografia), ktoré sa odporúča najmä u mladých žien, môže veľa vyriešiť.

Každá žena by si mala raz za mesiac sama vyšetriť prsníky na prítomnosť uzlíkovitých a iných zmien. Najvhodnejší čas na samovyšetrovanie je v prvých dňoch po skončení menštruácie, najlepšie po kúpeli, sprche alebo použití telového krému. Mokrá (vlhká) koža uľahčuje prehmatávanie prsníkov. Ak zistíte pri prehmatávaní (palpácii) niečo neobvyklé alebo podozrivé, choďte hneď k lekárovi. Jedno musíte vedieť: Uzlíky, ktoré zistíte pri samovyšetrovaní sú u mladých žien v 80% prípadov nezhubné (benígne) zmeny. Napriek tomu objasnenie ich pôvodu lekárom je bezpodmienečne potrebné.

Samovyšetrovanie prsníkov
K tomu aby sa ochorenie prsníka zistilo čo najskôr - keď je najväčšia nádej na jeho vyliečenie - môže prispieť každá žena. Ako ? Pravidelným s a m o v y š e t r o v a n í m prsníkov. Kedy ? Po 20 roku života by si mala každá žena pravidelne raz mesačne, najlepšie hneď po skončení menštruácie, sama vyšetriť prsníky. Vtedy sú v úplnom pokoji, bez hormonálnych vplyvov, a ľahko sa vyšetrujú. ženám po prechode odporúčame samovyšetrenie vždy v prvý deň v mesiaci.

Ako ho vykonať ?

Vyzlečte sa do pása, postavte sa pred zrkadlo a pozorujte sa. Jeden prsník môže byť o trochu väčší ako druhý. Nie je to nič neobvyklé. Všímajte si, či je farba kože, bradaviek a dvorcov oboch prsníkov rovnaká, či koža nie je v niektorej časti prsníka vrásčitá, vydutá alebo vtiahnutá, či na bradavke alebo jej dvorci nie sú prítomné zmeny podobné ekzému a či sa niektorá bradavka nevťahuje do prsníka.

Ruky pomaly zdvihnite nad hlavu. Sledujú prsníky tento pohyb? Sú obe bradavky v rovnakej výške ?

Ľahnite si na lôžko. Na vyšetrovanej strane si dajte pod chrbát malý vankúšik. Ruku na vyšetrovanej strane si položte pod hlavu. Druhou rukou si krúživým pohybom jemne prehmatávajte celý prsník bruškami prstov (nikdy nie končekmi !). Pravou rukou prehmatávajte ľavý prsník, ľavou rukou pravý. Môžete postupovať špirálovite od vonkajších okrajov prsníka do stredu (k bradavke), alebo lúčovito od bradavky k vonkajším okrajom prsníka. Nakoniec prehmatajte aj oblasť medzi prsníkom a podpazušnou jamkou. Pri prehmatávaní si všímajte najmä hrčky. Väčšinou bývajú naplnené tekutinou (cysty), alebo pozostávajú z väziva a žľazového tkaniva (fibroadenómy). Sú nezhubné.

Rovnakú pozornosť venujte aj podpazušnej jamke. Končekmi prstov hmatajte v podpazuší. Pri troche cviku dokážete nahmatať jednu alebo viac malých, mäkkých a pohyblivých lymfatických uzlín. Obéznejšie ženy si uzliny obvykle nedokážu vyhmatať, lebo ich majú ukryté v podpazušnom tuku. Všímajte si zmeny lymfatických uzlín, najmä ich veľkosť a tuhosť.

Posediačky alebo postojačky: Položte jednu ruku pod prsník a mierne ho nadvihnite. Druhou rukou prehmatajte celý prsník a skúste, či sa z bradavky dá niečo vytlačiť.

Ak ste pri samovyšetrovaní zistili akúkoľvek zmenu v porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením, nepodceňujte ju a vyhľadajte lekára, ktorý zariadi kompletné vyšetrenie pomocou modernej vyšetrovacej techniky. Aj keby sa ukázalo, že nález má rakovinový pôvod, je veľmi pravdepodobné, že ide o počiatočné štádium choroby a vtedy je pravdepodobnosť vyliečenia veľmi vysoká.

Samovyšetrovanie prsníkov by malo byť pre vás samozrejmosťou

Varovnésignály
 • uzlíky a zhrubnutie tkaniva, ktoré ste predtým nenahmatali,
 • zväčšenie alebo zmenšenie jedného prsníka,
 • vťahovanie bradavky, ktoré ste predtým nepozorovali,
 • výtok hnedastej alebo krvnej tekutiny z bradavky,
 • postihnutie bradavky alebo dvorca podobné ekzému,
 • zvráskavenie kože v niektorej časti prsníka,
 • zmena farby kože na prsníku.

Každú zmenu, nález, ktoré ste pri predchádzajúcom samovyšetrovaní nepozorovali, treba hneď ukázať lekárovi. Nie všetky zmeny sú nebezpečné, vyšetrenie však netreba odkladať.

Diagnostika


Nemajte strach pre vyšetrením a výsledkami

Mnoho ľudí sa vyhýba návšteve lekára zo strachu z "lekárskeho kolotoča", do ktorého by sa pri podozrení na rakovinu mohli dostať. Zabúdajú na to, že vyšetrenia sú potrebné na to, aby sa objasnili tieto otázky:
 • Aký je celkový zdravotný stav chorého ?
 • Ide skutočne o nádor ?
 • Kde je nádor umiestnený ?
 • O aký druh nádoru ide ?
 • Ako ďaleko ochorenie pokročilo ? Rozšírilo sa do lymfatických uzlín ?
 • Sú prítomné aj ďalšie metastázy ?
 • Aká liečba bude mať najväčší úspech ?

Len presná diagnóza umožní správne plánovanie liečby

Ak je podozrenie, že ide o rakovinu prsníka, začne sa potrebné vyšetrovanie, aby sa jednoznačne stanovila diagnóza. Teraz uvedieme rad bežných vyšetrovacích postupov a ich význam. Po zhodnotení všetkých výsledkov vyšetrení a celkového stavu pacientky sa rozhodne, ktoré liečebné postupy budú pre ňu najvýhodnejšie.

Celkové vyšetrenie Najprv treba pacientku podrobiť celkovému vyšetreniu (bežnému klinickému vyšetreniu), pričom sa zisťuje aj prítomnosť možných rizikových faktorov. Takto získané informácie by mali lekárovi pomôcť pri stanovení správnej diagnózy.

Laboratórne vyšetrenie krvi a moču pomôžu urobiť záver o celkovom zdravotnom stave chorej, a o funkcii jednotlivých orgánov, ako sú pečeň a obličky. Toto rutinné vyšetrenie sa robí aj kvôli narkóze.

Palpačné vyšetrenie (pohmatom) Ku klinickému vyšetreniu patrí predovšetkým podrobné prehmatanie prsníkov, aby sa posúdil stav prvotného nádoru. Prehmatajú sa aj podpazušné a nadkľúčkové jamky, aby sa zistilo, či sa v nich nenachádzajú druhotné nádorové ložiská (metastázy v lymfatických uzlinách).

Mamografia Mamografia je špeciálne röntgenové vyšetrenie prsníka, ktoré má lekárovi jasne povedať, či ide o rakovinu prsníka. Zaťaženie prsníka žiarením je pri použití moderných mamografických prístrojov veľmi malé.

Ultrazvukové vyšetrenie (sonografia) Sonografiou možno zobraziť prsník a vnútorné orgány, ako sú pečeň, obličky, nadobličky, slezina a aj lymfatické uzliny. Zistené zmeny dovoľujú usúdiť na prítomnosť nádoru. Toto vyšetrenie je výhodné preto, že ho možno ľubovoľne často opakovať, pretože nevystavuje pacientku žiadnemu škodlivému žiareniu. U mladých žien by mala sonografia predchádzať mamografii.

Röntgenové vyšetrenie Aby sa zistili prípadné metastázy v pľúcach a kostiach, zhotovia sa jednoduché röntgenové snímky hrudníka a skeletu.

Scintigrafia skeletu (gamagrafia) Touto vyšetrovacou metódou sa dajú zistiť druhotné zmeny v kostiach, dokonca skôr ako röntgenovým vyšetrením.

Biopsia Definitívne potvrdenie diagnózy pri podozrení na rakovinu prsníka je možné len vyňatím malého kúska tkaniva (biopsia) a jeho vyšetrením pod mikroskopom (histologické vyšetrenie). Operatívne odstránené tkanivo sa vyšetrí pomocou "rýchleho rezu" na prítomnosť zhubného nádoru. Od výsledku vyšetrenia závisia všetky ďalšie liečebné postupy. Biopsia je bezpečné vyšetrenie. Občas vyslovená obava, že by sa pri odobratí vzorky na vyšetrenie mohli nádorové bunky "vyplaviť do okolia" a vytvoriť metastázy, je neopodstatnená. Zhubné nádory prsníka sú skoro všetky rôzne formy adenokarcinómov. Iba zriedkavo sa zjavujú niektoré iné druhy nádorov. Nie všetky nádory sú rovnako zhubné. Podľa zhubnosti sa delia na štyri stupne. Toto delenie sa nazýva grading. Stupeň zhubnosti označujeme od G1 až po G4. Čím vyššie číslo, tým zhubnejší nádor.

Cytologické vyšetrenie V niektorých prípadoch sa používa pred biopsiou punkčná aspiračná biopsia (PAB). Pri tomto vyšetrení lekár odoberie z podozrivého miesta tenkou ihlou vzorku tkaniva. Tá sa rozotrie na podložné sklíčko, ofarbí sa a vyšetrí pod mikroskopom (cytológia).

Chorobné prejavy Rakovina prsníka sa zjavuje v ktorejkoľvek jeho časti, ale viac ako polovica sa ich zisťuje v horných kvadrantoch v podobe tuhého, vajcovitého útvaru. Zriedkavé je postihnutie bradavky a dvorca zmenami, ktoré nápadne pripomínajú ekzém. Rakovina prsníka sa šíri miestne - v samotnom prsníku - pričom môže prerásť do kože a vytvoriť "vred", alebo prerastá do tkanív hrudníkovej steny. Lymfatickými cestami sa rakovina prsníka šíri do lymfatických uzlín v podpazuší a do vnútrohrudníkových uzlín uložených pri okraji hrudnej kosti. Krvnou cestou sa rakovina prsníka šíri do vzdialených orgánov: kostí, pečene, pľúc a iných.

Liečba rakoviny prsníka


Rôzne formy rakoviny prsníka Rovnako, ako pri iných druhoch rakoviny, tak aj pri rakovine prsníka rozlišujeme viaceré formy. V prvom rade sa určí základný a potom aj špeciálny druh nádoru podľa typu prítomných nádorových buniek. Presné určenie bunkového typu je mimoriadne dôležité na stanovenie postupu.

Čím viac lekár vie, o akú formu rakoviny prsníka u pacientky ide, tým lepšie bude vedieť zvoliť liečebnú stratégiu.

Ak Vám zistili zhubný nádor prsníka, mali by ste sa so svojím lekárom podrobne porozprávať o náleze a prognóze Vášho ochorenia. Dajte si presne vysvetliť predpokladané liečebné postupy a ich časový sled. V každom jednotlivom prípade rozhodujú chirurgovia, rádioterapeuti a internisti spoločne o najvhodnejšej liečbe. Informovaná a poučená pacientka, ktorá vie, čo sa s ňou deje, môže na svojom vyliečení aktívne spolupracovať.

Klasifikácia nádorov Dôležitým kritériom pri voľbe najvhodnejšieho liečebného postupu je zistenie stupňa pokročilosti ochorenia (klasifikácia nádoru). Robí sa na základe určitých pravidiel, ktoré sa pridŕžajú troch významných hľadísk: T značí tumor (nádor) N značí nodus (regionálna lymfatická uzlina) M značí vzdialená metastáza. Používa sa preto aj označenie TNM klasifikácia. Vysvetlenie symbolu T (tumor): To = primárny nádor sa nepodarilo dokázať T1 = primárny nádor je menší ako 2 cm T2 = primárny nádor je 2 až 5 cm veľký T3 = primárny nádor je väčší ako 5 cm T4 = nádor prerastajúci do susedných tkanív (hrudníková stena, alebo koža).

Vysvetlenie k symbolu N (nodus - lymfatická uzlina): Nx = lymfatické uzliny nemožno posúdiť na prítomnosť nádoru No = bez postihnutia lymfatických uzlín N1 = zistené metastázy v lymfatických uzlinách v podpazuší N2 = ako pri N1, ale uzliny sú medzi sebou alebo s okolím zrastené.

Vysvetlenie symbolu M (metastáza): Mx = prítomnosť či neprítomnosť vzdialených metastáz sa nedá stanoviť Mo = vzdialené metastázy klinickým vyšetrením nezistené M1 = vzdialené metastázy dokázané. Kombináciou uvedených symbolov sa určí klinické štádium choroby (stupeň pokročilosti). Rakovinu vo včasnom štádiu bez metastáz teda oklasifikujeme ako T1 No Mo. Toto triedenie je medzinárodne známe a používa sa vo všetkých krajinách.

Ako pri všetkých druhoch zhubných nádorov, aj pri liečbe rakoviny prsníka sa používajú dva hlavné spôsoby liečby: radikálna (kuratívna) a paliatívna. Radikálna je taká, od ktorej na základe vyšetrení a skúseností očakávame vyliečenie choroby. Paliatívna sa používa vtedy, keď vyliečenie vzhľadom na štádium choroby už nie je možné. Jej účelom je predovšetkým zmierniť ťažkosti chorého, prípadne mu predĺžiť život.

Operácia Operatívne odstránenie celého prsníka (radikálna mastektómia) bolo dlhé roky štandartným zákrokom v liečbe rakoviny prsníka, pričom sa okrem prsníka odstraňovali aj hrudné svaly a lymfatické uzliny z podpazušnej jamky (axila). Neskôr sa zjavili miernejšie zákroky. Dnes sa už v mnohých prípadoch amputácie prsníka, ktorých sa veľa žien obávalo, nerobia. Podiel tzv. operácií zachovávajúcich prsník v posledných rokoch vystúpil nad 60%. Pri týchto zákrokoch sa odstraňuje len nádor s jeho bezprostredným okolím ("dostatočný bezpečnostný lem").

Operácia zachovávajúca prsník Radikálne operácie rakoviny prsníka sa od sedemdesiatych rokov začali stále viac meniť. Spočiatku sa ešte odstraňoval celý prsník, ale ponechával sa veľký hrudný sval pre prípadnú rekonštrukciu prsníka. Za posledných 15 až 20 rokov sa namiesto amputácie prsníka vykonávalo len jeho čiastočné odstránenie. To prináša väčšine postihnutých žien veľkú psychickú úľavu.

Pri operácii sú tieto možnosti: - odstráni sa len tá časť prsníka, kde sa nachádza nádor (kvadrantová resekcia), - odstráni sa postihnutý segment (segmentová resekcia), - odstráni sa len nádor s ochranným lemom alebo bez neho (tumorektómia).

V poslednom čase dostáva odstránenie nádoru v zdravom tkanive stále väčší priestor. Rozsiahle výskumy ukázali, že pri dlhodobom sledovaní nemajú tieto šetriace operácie horšie liečebné výsledky ako radikálne operácie prsníka. Zmysel a cieľ týchto operácií je ponechať čo najviac tkaniva v prsníku.

Podmienkou pre operáciu zachovávajúcu prsník je, aby priemer nádoru nebol príliš veľký, pričom nesmie byť nádorom postihnutá hrudná stena ani koža. Len výnimočne možno odstrániť aj nádory väčšieho priemeru.

Odstránia sa aj lymfatické uzliny Pred operáciou zachovávajúcou prsník je podrobné mikroskopické vyšetrenie nádoru (histologické vyšetrenie) bezpodmienečne potrebné. Treba vedieť, či sú alebo nie sú prítomné metastázy. Operácia zahŕňa okrem zákroku na prsníku aj odstránenie lymfatických uzlín z podpazušnej jamky. Dôležité je, aby bol nádor odstránený v zdravom okolitom tkanive. Operácia zachovávajúca prsník vychádza pacientkám v ústrety, ale definitívne rozhodnutie o tom, či sa prsník zachová alebo nie, urobí lekár. Len on môže nebezpečný nádor správne posúdiť a rozhodnúť sa pre vhodný liečebný postup.

Radikálna operácia prsníka

Operácia zachovávajúca prsník nie je vždy možná

Na základe odlišných vlastností nádorov prsníka nie je možné vždy urobiť operáciu zachovávajúcu prsník, napríklad pre nepriaznivý pomer medzi veľkosťou nádoru a zdravým tkanivom prsníka. V záujme pacientky lekár v takýchto prípadoch aj dnes odporúča amputáciu prsníka. Po operácii sa na 3 až 4 dni vložia pod kožu hrudníka hadičky (drenáž), ktoré majú zabrániť krvácaniu do operačnej rany alebo nahromadeniu tkanivového moku. Stehy sa odstraňujú za 8 až 10 dní po operácii. Operačná rana sa úplne zahojí za tri týždne. Jazva siaha až do podpazušnej jamky (axily). Niekedy sa na prechode do pazuchy vytvorí po operácii malý tukový vankúšik, ktorý sa nesmie zamieňať s nádorom.

Cvičiť svalstvo Po operácii majú niektoré pacientky pocit napätia v hrudníku. Je to zapríčinené tým, že pri operácii sa odstráni aj časť kože hrudníka. Po operácii býva často aj obmedzená pohyblivosť plecového kĺbu na operovanej strane. Na väčšine chirurgických oddelení sa preto s cvičením ramena a svalstva pleca začína už deň po operácii. Podrobné informácie nájdete v tejto brožúrke v kapitole "Gymnastika - tak budete fit".

Liečba ožarovaním - rádioterapia

Rádioterapia je šetrná aj účinná

Liečba ožarovaním patrí už viac ako 80 rokov popri operácii k najčastejším metódam liečby rakoviny prsníka.V posledných desaťročiach urobila rádioterapia veľké pokroky. Nové, moderné ožarovacie prístroje umožňujú ožarovať účinne a súčasne aj šetrne. Cieľom rádioterapie je dosiahnuť v ožarovanej oblasti čo najvyššiu koncentráciu žiarenia pri súčasnom maximálnom šetrení zdravého okolitého tkaniva.

Žiarenie poškodzuje predovšetkým nádorové bunky Účinok rádioterapie je v tom, že rakovinové bunky, ktoré neboli odstránené pri operácii, sa zničia ožarovaním. Ionizujúce žiarenie poškodzuje genetický kód buniek. Rakovinové bunky majú podstatne menšiu regeneračnú (reparačnú) schopnosť ako normálne zdravé bunky. Preto je poškodenie nádorovej bunky žiarením trvalé, rakovinová bunka odumrie, ale zdravá bunka sa z účinku žiarenia zotaví. Rádioterapia je indikovaná vždy, ak nádor nebolo možné celkom odstrániť, alebo ak je podozrenie, že v operovanej oblasti mohli zostať nádorové bunky.

Po operácii zachovávajúcej prsník je žiarenie operovaného prsníka bezpodmienečne potrebné.

Rádioterapia sa využíva ako kuratívna (liečebná), alebo paliatívna (ťažkosti zmierňujúca, napr. pri silných bolestiach) liečba.Adjuvantná (doplňujúca) rádioterapia má predovšetkým zmenšiť riziko, že sa v bezprostrednom okolí operovaného prsníka vytvorí nový nádor (miestna recidíva). Začína sa s ňou najskôr o tri týždne po operácii.

Najprv sa musí zahojiť operačná rana Najdôležitejším kritériom toho, kedy začať s ožarovaním, je úplné zahojenie operačnej rany. Do úvahy treba brať aj celkový stav pacientky, radikalitu operačného zákroku, ako aj miesto ožiarenia.

Vedľajšie účinky rádioterapie Ožiarenie prsníka a regionálnych lymfatických uzlín trvá asi šesť týždňov. Rádioterapiu možno podať počas nemocničnej liečby, ale aj ambulantne.

Môžu sa zjaviť aj vedľajšie účinky Pacientka sa ožaruje raz denne, päť dní v týždni. Napriek starostlivému plánovaniu a vykonávaniu ožarovania treba rátať s tým, že sa občas vyskytnú nežiadúce sprievodné reakcie. Tie závisia napríklad od veľkosti prsníka. Dôležitú úlohu hrajú stravovacie návyky pacientky, či fajčí, alebo požíva alkohol. Akútne reakcie odznejú obvykle v priebehu 1 až 3 mesiacov po skončení ožarovania.

Reakcie na koži Koža reaguje na ožiarenie v mnohých prípadoch ako pri opaľovaní na slnku: sčervenie, svrbí, niekedy sa vytvoria pľuzgieriky. V ožarovanej oblasti často dochádza k pigmentácii (zhnednutiu) kože a ku vypadávaniu chĺpkov, čo sa zjaví asi za 3 týždne po začatí ožarovania.

Chráňte si kožu Ožarovaná koža je citlivá na mechanické i chemické dráždenie. Neslobodno ju od začiatku ožarovania až po dobu asi troch týždňov po skončení ožarovania mechanicky ani chemicky dráždiť. Nepoužívajte preto na ožarované miesta dráždiace mydlá, škrabky, kefky, froté uteráky, alkohol, éter, benzín, kolínsku vodu, dezodoračné spreje, náplaste (proti reume), neprikladajte si na kožu teplé až horúce obklady, nepoužívajte infračervené ohrievače alebo horské slnko. Nenavštevujte solária. Nenoste tesné a omínajúce oblečenie a nenoste počas liečby podprsenku, najmä nie z umelých vlákien. Neskôr nahraďte úzke ramienka podprsenky širokými a podložte ich kúskom vaty.

Používajte kozmetické prípravky pre deti Ošetrujte si kožu 2 - 3 krát denne detským zásypom, ktorý zmierňuje bolesť, šetrí kožu a tlmí zápal. Zachovávajte hygienu jemným sprchovaním, najmä v podpazuší.

Chemoterapia Prípadný rast nádorových buniek v organizme možno cielene ovplyvniť pomocou chemoterapeutických látok, tzv. cytostatík. Cytostatiká zasahujú zvláštnym spôsobom do procesu delenia buniek. Alebo zastavia ich rast, alebo znemožnia ich ďalšie rozmnožovanie. Cytostatiká sa podávajú v malých dávkach v podobe tabliet, kapsúl, injekcií alebo infúzií po dobu viacerých mesiacov, pričom najintenzívnejšie účinkujú na rýchlo rastúce bunky, medzi ktoré patria aj bunky nádorové.

Chemoterapia má zabrániť vzniku metastáz Cieľom doplňujúcej (adjuvantnej) chemoterapie po operácii je v prvom rade zabrániť vzniku druhotných nádorov (metastáz), ako aj výrazne zvýšiť vyhliadky na dlhodobé prežitie.

Doplňujúca chemoterapia sa podáva - rovnako ako rádioterapia - po operácii zachovávajúcej prsník.

Či sa podá chemoterapia a ako, závisí od rôznych faktorov, medziiným od veku pacientky, od jej celkového stavu, od stavu jej receptorov (mnohé nádory ženského prsníka majú hormonálne receptory - miesta, na ktoré sa viažu hormóny - ktoré ovplyvňujú rast rakoviny), či už sú postihnuté lymfatické uzliny v podpazušnej jamke (axilárne uzliny), alebo nie, ako aj od stupňa zhubnosti nádorových buniek. Liečba cytostatikami predstavuje určitý zásah do života každej pacientky a jej rodiny. Ak to situácia dovolí, a je to odôvodnené aj z lekárskeho hľadiska, chemoterapia sa môže podávať aj ambulantne. Pobyt v nemocnici nie je vo väčšine prípadov potrebný. Dnes je snaha podávať chemoterapiu čo najviac ambulantne.

Vedľajšie účinky chemoterapie Cytostatiká majú, bohužiaľ, vplyv aj na zdravé, najmä rýchlo sa množiace bunky ľudského tela, aj keď podstatne menší ako na rakovinové bunky. Chemoterapia má za následok výskyt vedľajších účinkov, ktoré mnohé pacientky považujú za veľmi nepríjemné.

Všetky vedľajšie účinky chemoterapie vymiznú, keď sa cytostatiká prestanú podávať.

Kostná dreň Na chemoterapiu reaguje veľmi citlivo krvotvorná kostná dreň. Preto sa účinok chemoterapie posudzuje aj podľa počtu bielych krviniek (leukocytov) a krvných doštičiek (trombocytov) v krvnom obraze. Ak klesne ich počet pod minimálnu hranicu, musí sa liečba prerušiť do toho času, kým si telo nevytvorí znovu dostatočné množstvo bielych krviniek a krvných doštičiek.

Strata vlasov a ochlpenia Cytostatiká podávané počas chemoterapie poškodzujú často aj tkanivá, ktoré sa rýchlo obnovujú. K ním patria, okrem iných, aj bunky vlasových korienkov. Následkom toho stráca veľa pacientov počas chemoterapie vlasy. Tomuto, predovšetkým psychicky zaťažujúcemu účinku, možno v niektorých prípadoch predísť tým, že sa zníži prekrvenie kože hlavy ochladením.

Chladiace čiapky chránia pred stratou vlasov V niektorých krajinách sa odporúča nosenie chladiacej čiapky (cool -cap) čo však môže byť pre pacientku nepohodlné. Pre všetky ženy, ktoré stratili vlasy nech je útechou, že po skončení liečby cytostatikami vlasy opäť narastú. Obnovenie rastu vlasov a ochlpenia začína za 3 až 5 mesiacov po skončení chemoterapie. Nové vlasy sú často jemnejšie a odlišnej farby ako pôvodné. Zatiaľ si zaopatrite vhodnú parochňu (poisťovňa hradí časť nákladov), pestrú čiapku, alebo použite originálne uviazanú šatku.

Nevoľnosť a zvracanie Pôsobenie cytostatík na sliznicu žalúdka vyvoláva nevoľnosť a zvracanie. Účinnou pomocou sú lieky, ktoré nevoľnosť a napínanie na zvracanie potláčajú.

Nechutenstvo býva sprievodným zjavom počas chemoterapie, často aj dôsledkom napínania na zvracanie.

Niekoľko pravidiel, ktorými môžete nechutenstvo ovplyvniť:
 • Nepite počas jedla nápoje, aby sa žalúdok príliš nenaplnil.
 • Jedzte viackrát denne menšie množstvo potravy.
 • Jedzte pomaly, tak sa dostane do žalúdka naraz len malé množstvo jedla.
 • Stravu dobre prežujte, bude ľahšie stráviteľná.
 • Vylúčte zo stravy sladkosti a pečené alebo mastné jedlá.
 • Pred užitím liekov zjedzte ľahké jedlo: polievku alebo keks.
 • Suché potraviny, ako je hrianka a suchár, upokojujú žalúdok.

Vo všeobecnosti sa odporúča dobre vyvážená strava obsahujúca zeleninu a ovocie, ale aj ryby, hydina a mäso. Niektoré pacientky majú počas chemoterapie odpor k mäsu, alebo majú pocit, že mäso je horkej chuti. Chuť môže vylepšiť príprava mäsa v sójovej omáčke, v ovocnej šťave alebo vo víne. V dňoch, kedy Vám podávajú cytostatiká, by ste mali vypiť 10 až 12 pohárov tekutiny (2 až 3 litre) aby sa nahradili tekutiny stratené zvracaním aby sa ľahšie z tela vyplavili odpadové produkty protinádorovej liečby.

Zápaly slizníc Chemoterapia niekedy ovplyvní sliznicu ústnej dutiny. Zjavuje sa suchosť v ústach, môžu sa vytvoriť defekty na sliznici. Počas chemoterapie je veľmi dôležitá hygiena ústnej dutiny. Odporúča sa používať mäkkú zubnú kefku, zubná pasta má mať vysoký obsah fluóru, aby sa zabránilo zubnému kazu. Nemali by ste používať ústnu vodu, tá obsahuje veľa solí a alkoholu. Krém na pery pomáha udržať vlhké pery. Ak je sliznica ústnej dutiny podráždená, nemali by ste jesť korenené jedlá, ale nedráždivú mäkkú stravu. Pocit suchosti v ústach môže zmierniť žuvanie ovocnej žuvacej gumy.

Infekcie Pretože chemoterapia znižuje počet bielych krviniek, mali by ste sa chrániť pred infekciou.

Dbajte na toto:
 • Vyhýbajte sa zhluku ľudí a osobám s nákazlivými chorobami, ako sú osýpky, chrípka a iné.
 • Nenavštevujte kiná ani divadlá.
 • Ak sa zjaví horúčka, zimnica a hnačka (trvajúca viac ako dva dni) alebo pálenie pri močení, oznámte to hneď svojmu lekárovi.

Krvácanie Počet krvných doštičiek (trombocytov), ktoré majú na starosti zrážanie krvi po poraneniach, po chemoterapii tiež klesá. Krvácajúce rany môžu byť preto nebezpečné. Krvácanie hneď oznámte lekárovi.

Mali by ste dbať na tieto rady:
 • Buďte opatrní pri strihaní nechtov.
 • Ak Vám krvácajú ďasná, použite na čistenie zubov vatové tampóniky.
 • Narábajte opatrne s nožmi a pracovnými nástrojmi.
 • Nikdy nechoďte bosí, noste vždy obuv.
 • Vyhýbajte sa športom, pri ktorých by ste sa mohli poraniť.
 • Pri práci v záhrade používajte ochranné rukavice. Pozor na tŕne!
 • Neužívajte žiaden Acylpirin ani Anopyrin, lebo tieto lieky tiež znižujú zrážanlivosť krvi.
 • Neužívajte žiadne iné lieky okrem tých, ktoré Vám dovolil Váš lekár.

Ak sa predsa poraníte, pritlačte si čistú vreckovku alebo papierovú vreckovku na niekoľko minút na ranu. Ak sa krvácanie nezastaví, alebo okolie rany podbehne krvou, hneď navštívte lekára.

Neskoré poškodenia Doteraz nie je známe, v akom rozsahu sa môžu po chemoterapii zjaviť neskoré poškodenia. Sú obavy zo vzniku druhého nádoru, pľúcnej fibrózy (pľúcneho zväzivovatenia) a poškodenia srdcového svalu. Ak hodnotíme riziko a úžitok z chemoterapie, treba povedať, že použitím cytostatík sa vyhliadky na prežitie (vyliečenie) zvyšujú.

Hormónová liečba

Rakovinové bunky potrebujú hormóny

Je vedecky dokázané, že väčšina nádorov ženského prsníka je závislá na estrogénoch. To značí, že reguláciu ich rastu možno ovplyvniť hormónmi a antihormónmi. Inými slovami: ak sa u postihnutej ženy určitým spôsobom zmení pomer hormónov, dá sa zabrániť vzniku metastáz, prípadne pri metastazujúcej rakovine prsníka dosiahnuť zastavenie ochorenia.

Dnes poznáme viacero spôsobov hormónovej liečby rakoviny prsníka:
 • Vyradenie vaječníkov z činnosti. Moderná medicína už nepoužíva operatívne odstránenie vaječníkov (ovarektómia), ale podanie patričných liekov (synteticky vyrobených preparátov), ktoré regulujú tvorbu estrogénov vo vaječníku.
 • Liečba antiestrogénmi: Nádorové bunky obsahujú akési "snímače" (receptory), ktoré registrujú prítomnosť estrogénov. Antiestrogény blokujú funkciu receptorov, čím sa preruší podpora rastu nádorových buniek.
 • Podanie liekov, ktoré znižujú tvorbu estrogénov.
 • Podanie gestagénov: pomáhajú znižovať hladinu estrogénov v krvi a súčasne tlmia funkciu estrogénových receptorov.

O tom, aká hormónová liečba sa zvolí, musí u každej jednotlivej pacientky rozhodnúť lekár. Závisí to okrem iného aj od toho, či pacientka ochorela pred prechodom, alebo až po ňom. Ak ochorie v období pred prechodom (premenopauza), je na prvom mieste vyradenie činnosti vaječníkov a ak dôjde k recidíve choroby, pridá sa aj liečba antiestrogénmi. V období po pechode (postmenopauza) sa dáva prednosť antiestrogénnej liečbe.

Hormónová liečba má v porovnaní s chemoterapiou pomerne málo vedľajších účinkov.

Upozornenie: Ženy s rakovinou prsníka by pri ochrane pred počatím nemali používať hormónovú antikoncepciu, aby nedošlo k nežiadúcemu hormónovému ovplyvneniu pacientky. Treba použiť iné spôsoby antikoncepcie.

Rekonštrukcia prsníka Plastické operácie - rekonštrukcie prsníka - pomocou silikónových vložiek alebo voľného laloka (robia sa len po veľmi radikálnych operáciach prsníka) patria k moderným metódam. Napriek tomu sa druhej (rekonštrukčnej) operácii podrobí len asi 3% postihnutých žien. Vyplýva to z neznalosti, zo strachu a nesprávnej informovanosti. Či je vhodné prsník rekonštruovať, a kedy, o tom sa treba v každom prípade poradiť s lekárom, ktorý Váš zdravotný stav pravidelne sleduje. Ak boli postihnuté lymfatické uzliny v podpazuší, odporúča sa určitú dobu vyčkať, aby sa overilo, že sa rakovina nerozšírila ďalej.

Rekonštrukcia je možná pri akejkoľvek veľkosti prsníka

Pri použití silikónovej náhrady sa vyplní vzniknutá "dutina" (bolo odstránené len žľazové tkanivo s okolitým tukom) mäkkým, formujúcim sa materiálom (silikón). Tieto náhrady sa vyrábajú v rôznych veľkostiach. Vonkajšia forma prsníka sa dá upraviť tak, aby sa nelíšila od zdravej neoperovanej strany. Kozmetické výsledky bezprostredne po operácii sú veľmi dobré, hoci postupom času sa môže zjaviť pocit cudzieho telesa.

Obavy pred silikónom sú predmetom diskusií v lekárskych kruhoch. Podľa vyjadrenia niektorých odborníkov obavy sú neopodstatnené.

Namiesto silikónovej náhrady možno ako "vyplňujúci materiál" použiť aj vlastné tkanivá. Táto operácia sa robí len zriedkavo. Rekonštrukcia prsníka je zdĺhavý proces, napriek tomu sú niektoré pacientky po rekonštrukcii psychicky odolnejšie ako ženy, nosiace vonkajšie protézy. Dnes je k dispozícii veľký sortiment vyhovujúcich protéz (epitéz), ktoré pomáhajú ženám vyrovnať sa so stratou prsníka.

Náklady na protézy hradí poisťovňa Čiastočne hradí aj náklady na vhodnú podprsenku.

Niekoľko rád ako si vybrať vhodnú protézu:
 • Nerozhodujte sa unáhlene. Venujte dostatok času jej vyskúšaniu.
 • Nemajte zábrany a nehanbite sa pri jej skúšaní.
 • Dbajte na to, aby protéza v každom prípade dobre sedela.
 • Zoberte si na skúšku niekoľko kusov rôzneho oblečenia, aby ste mohli porovnať, ako Vám protéza sedí v rôznom oblečení.
 • Požiadajte blízku osobu, napr. dobrú priateľku, aby Vás sprevádzala. Bude Vám hodnovernou pozorovateľkou, ktorá posúdi, či prsníková protéza dobre vyzerá z každého pohľadu.


 • Text bol prevzatý zo stránok Slovenskej ligy proti rakovine


Autor/zdroj: Redakcia