Kúpele > 

Kúpele Bardejovské

Kúpele Bardejovské Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Bardejovské Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Bardejovské   Vznik Bardejovských Kúpeľov podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Z výsledkov chemických rozborov i z dlhoročných praktických skúseností vyplýva, že bardejovská minerálna voda môže svojou balneologickou hodnotou úspešne súťažiť aj s najznámejšími minerálnymi vodami tohoto druhu.

Bardejovské Kúpele spĺňajú predpoklady tak na balneologické, ako aj na klimatické kúpeľné miesto. V centrálnej parkovej časti kúpeľov vyviera šesť prameňov minerálnych vôd. Voda prameňov "Hlavný", "Lekársky" a "Herkules" je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Voda prameňa "Alžbeta" je hydrouhličitanovo-chloridová, sódno-vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Balneologickou hodnotou sa môžu zaradiť medzi najvýznamnejšie minerálne vody tohoto druhu. Rozdielnosť v chemickom zložení umožňuje ich viacstranné liečebné využitie s rozličným pôsobením. Vysokomineralizované pramene s obsahom kysličníka uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.

Údolná poloha Bardejovských Kúpeľov uprostred 5000 hektárov ihličnatých lesov spôsobuje, že vzduch je tu čistý, presiaknutý vôňou živíc. Pomerne nízka nadmorská výška a chránenosť údolia pred vetrami horským masívom zaisťujú kúpeľom priaznivý ročný priemer teploty 8,2°C,. Podnebie je tu podhorské, mierne dráždivé. Tak sa môže k prírodným faktorom týchto kúpeľov počítať i terapeuticky účinná klíma.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1586523302.7785s